Condiții generale de utilizare pentru www.testcauciucuri.com

§ 1. Furnizorul de servicii și datele de contact

Furnizorul de servicii al www.testcauciucuri.com este

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hanovra

Modalitățile de a ne contacta

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (Lu.-Vi. orele 7-22)
Fax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Informații despre companie

Președinte: Rainer Binder
Consiliu de conducere: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Sediul societății: Hanovra
Instanță de înregistrare: AG Hannover HRB 58026
Nr. de identificare fiscală: DE 812759861

§ 2 Valabilitate

(1) www.testcauciucuri.com se adresează consumatorilor, care doresc să se informeze prin internet cu privire la anvelope. Utilizatorii acestei pagini beneficiază de recenzii gratuite și de evaluări referitoare la anvelopele pentru vehicule și motociclete.

(2) Aceste condiții generale de utilizare sunt valabile în versiunea actuală la momentul utilizării (pentru utilizatorii neînregistrați) ai www.testcauciucuri.com și la momentul înregistrării (pentru utilizatorii înregistrați).

(3) Prin utilizarea www.testcauciucuri.com, respectiv a serviciilor oferite pe această pagină, utilizatorul se declară în totalitate de acord cu utilizarea acestei pagini și a condițiilor aferente de utilizare.

§ 3 Conținuturi proprii

Delticom AG este responsabilă pentru propriile conținuturi, care pot fi accesate în cadrul ofertei de pe www.testcauciucuri.com, conform legislației generale. Sunt aplicabile limitele de responsabilitate conform § 10 al acestor condiții de utilizare.

§ 4 Conținuturi străine

(1)  Delticom AG oferă utilizatorului posibilitatea de a publica pe www.testcauciucuri.com anumite conținuturi, care să fie accesibile altor utilizatori. Această posibilitate este oferită în mod fundmental gratuit, excepțiile necesitând un acord separat. Aceste conținuturi (în continuare „conținuturi ale utilizatorului”) includ:

- Evaluările anvelopelor

- Recenzii ale experiențelor

- Imagini

- Filmări

(2) Publicarea conținuturilor nu poate să fie obținută nici în instanță și nici nu poate fi cerută sau forțată în altă formă. Nu există un drept de publicare a conținuturilor utilizatorului.

(3) Publicarea conținuturilor utilizatorilor pe www.testcauciucuri.com nu reprezintă o constatare sau declarație cu valoare juridică, o evaluare sau recomandare a Delticom AG, ci reflectă numai părerea utilizatorilor. Delticom AG nu își însușește conținuturile utilizatorilor și nu răspunde pentru corectitudinea, actualitatea și/sau integralitatea acestor conținuturi.

(4) Delticom AG nu are nici obligația și nici posibilitatea de a verifica și monitoriza în mod comprehensiv legalitatea conținuturilor utilizatorilor. Dacă Delticom AG este informată cu privire la încălcări ale legislației și/sau prevederilor legale, va face tot ceea ce este necesar pentru a îndepărta încălcarea. Detaliile sunt reglementate în continuare în capitolul § 5.

§ 5 Drepturile de protecție și alocarea de drepturi

(1) Conținuturile/datele publicate pe www.testcauciucuri.com (de ex. produse, mărci, logo-uri, simboluri ale companiilor etc. informațiile, recenziile, imaginile, filmările) pot să fie protejate legal.

Utilizatorul oferă Delticom AG în mod gratuit dreptul asupra tuturor conținuturilor de utilizator încărcate de el, pentru stocarea, multiplicarea și utilizarea în toate modurile specificate de drepturile de utilizare și valorificare în orice locație dorită de pe www.testcauciucuri.com sau să le publice în alte medii de telecomunicații din responsabilitatea sa, în special pentru a le publica sau pentru a le pune la dispoziție publicului într-un alt mod. Transferă către Delticom AG dreptul de a sub-licenția conținuturile de utilizator către companii asociate.

(2) Alocarea drepturilor cu privire la conținuturile utilizatorilor sunt întotdeauna nelimitate în timp. Utilizatorul poate să revoce oricând acest drept prin ștergerea conținuturilor.

(3) Utilizatorul garantează faptul că are dreptul de a aloca drepturile menționate anterior în mod nelimitat către Delticom AG.

(4) În cazul în care există suspiciunea că au fost încălcate drepturi protejate pe www.testcauciucuri.com, vă rugăm să comunicați acest aspect imediat la info@delti.com, pentru ca Delticom AG să poată verifica asta și eventual să ia măsuri pentru îndepărtarea încălcării. Delticom AG își rezervă dreptul de a bloca și/sau îndepărta permanent conținuturile de utilizare, precum și profilele de utilizator.

Suplimentar, Delticom AG mai are dreptul

- de a utiliza conținuturile în scopuri de publicitate online pentru propriile oferte și pentru ofertele companiilor asociate,

- de a sub-licenția dreptul de utilizare către terți, în măsura în care o utilizare a conținuturilor pe platformele terților face acest lucru necesar.

§ 6 Introducerea conținuturilor utilizatorilor

(1) Condițiile pentru publicarea de conținuturi de utilizator pot fi îndeplinite atât de utilizatorii înregistrați, cât și de cei neînregistrați.

(2) Utilizatorul se obligă să nu încarce conținuturi, care:

- să încalce drepturile terților, de ex. drepturile de autor, de simbol, patent, marcă sau utilizare, drepturile persoanelor, drepturile de confidențialitate a datelor sau de proprietate.

- să fie jignitoare, amenințătoare, hărțuitoare, defăimătoare, care să incite la violență,

- să fie pornografice, să afecteze negativ tinerii, să fie rasiste, incitatoare la ură etnică sau penale/contrare legii în orice fel,

- sunt neadevărate,

(3) Vârsta minimă pentru încărcarea de conținuturi este de 18 ani.

(4) Utilizatorilor le este interzisă transmiterea de publicitate altor utilizatori sau terți prin intermediul www.testcauciucuri.com. Aceasta se referă și la setarea link-urilor corespunzătoare. Reprezentarea pozitivă a produselor nu trebuie tratată ca fiind publicitate în acest sens, dacă aceasta corespunde condițiilor necesare din capitolul § 6 par. 5.

(5) Evaluările anvelopelor (inclusiv declarațiile din profilele de utilizator, comentariile cu imagini, imagini și filmări) din partea utilizatorului trebuie să îndeplinească următoarele condiții necesare. Utilizatorul trebuie

- să asigure alocarea corectă a evaluării sale anvelopelor sale

- să emită o evaluare numai atunci când a utilizat personal anvelopele pe care le evaluează, 

- să ofere indicații adevărate referitoare la anvelope, la caracteristicile lor de utilizare și rulare sau la alte caracteristici/evenimente, 

- să nu publice conținuturi contra-cost sau cu generarea de avantaje financiare,

- să nu ofere evaluări, respectiv imagini, dacă este angajat, proprietar sau administrator al producătorului anvelopei evaluate sau dacă lucrează ca delegat al acestuia. Aceleași prevederi se aplică și angajaților companiilor, care sunt asociate producătorului anvelopei evaluate din punct de vedere economic, precum și delegații acestuia,

- să nu publice evaluări al căror scop principal este defăimarea producătorului sau a Delticom AG sau care au un alt scop decât oferirea unei recenzii obiective și neutre a anvelopei

- să nu încarce imagini sau filmări în care există persoane ce pot fi identificate sau asupra cărora nu deține drepturi,

§ 7 Protecția datelor

(1)  Datele personale puse la dispoziție de către utilizator prin intermediul www.testcauciucuri.com, sunt utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru confidențialitatea datelor, precum și în conformitate cu declarația valabilă de protecție a datelor. Aceasta poate să fie accesată aici.

(2) Citirea, salvarea și redirecționarea datelor cu caracter personal ale altor utilizatori în alte scopuri decât utilizarea conformă a ofertei este interzisă. Utilizatorii trebuie să trateze toate datele personale cunoscute sau aflate întotdeauna în mod confidențial, în măsura în care ele nu au fost publicate chiar de deținătorul drepturilor asupra lor.

§ 8 Exonerarea

Utilizatorul se obligă să exonereze Delticom AG de toate solicitările terților, inclusiv de costurile de reprezentare juridică, ce sunt bazate pe încălcarea drepturilor de utilizare sau a garanției. Utilizatorul susține Delticom AG la apărarea în fața acestor solicitări, în special prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor necesare pentru apărare.

§ 9 Înregistrarea

(1) Crearea unui cont de utilizator (înregistrarea) este posibilă oricând pentru toți utilizatorii, în mod gratuit.

(2) Pentru înregistrarea pe www.testcauciucuri.com, utilizatorul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani. 

(3) Fiecare utilizator se obligă în cadrul înregistrării sale să ofere indicații corecte și complete și să nu încalce drepturile terților. O încălcare a drepturilor terților este și atunci când informațiile personale sau orice alte date ale terților au fost utilizate fără acordul acestora, de ex. numele sau adresa de e-mail. O înregistrare multiplă este interzisă. Utilizatorii înregistrați au posibilitatea de a modifica, respectiv actualiza oricând informațiile lor de autentificare.

(4) Utilizatorii înregistrați sunt responsabili pentru tratarea confidențială a informațiilor de accesare comunicate lor, respectiv selectate de către ei (în spec. parola). Toți utilizatorii au obligația de a informa Delticom AG în cazul pierderii datelor de accesare sau în cazul utilizării neautorizate a datelor lor de accesare. Delticom AG are dreptul de a bloca accesul la contul de utilizator de pe www.testcauciucuri.com, dacă există suspiciunea că parola este utilizată în mod neautorizat de către terți; utilizatorul va fi informat în acest sens.

(5) În cazul încălcării acestor condiții de utilizare, Delticom AG are dreptul de a șterge conținuturile și informațiile încărcate de utilizator sau care pot fi atribuite acestuia. Suplimentar, utilizatorul poate să fie suspendat temporar sau permanent de la utilizarea ofertei de către Delticom AG.

(6) În cazul unei încălcări din vina utilizatorului a acestor condiții de utilizare, utilizatorul răspunde în fața Delticom AG conform legii cu privire la daunele directe și indirecte aduse patrimoniului acesteia. Ne rezervăm dreptul la orice alte solicitări.

(7) Contul de utilizator poate să fie șters în orice moment, fără respectarea unui termen, prin ștergerea directă a lui sau transmiterea unei solicitări pe e-mail către Delticom AG.

(8) Delticom AG își rezervă dreptul de a rezilia înregistrarea, fără o indicare a motivelor, cu un termen de preaviz de două săptămâni. Dreptul la rezilierea fără preaviz din motive întemeiate rămâne neatins. Un motiv întemeiat este constituit de o încălcare a obligațiilor din cadrul acestor condiții de utilizare.

(9) În cazul rezilierii sau a unei alte forme de încheiere a contractului, Delticom AG are dreptul de a bloca sau șterge conținuturile înregistrate de utilizator. Nu există o obligație de utilizare sau blocare.

§ 10 Garanția/Răspunderea Delticom AG

(1) Delticom AG nu își asumă nicio responsabilitate de garantare a integralității, actualității, corectitudinii, legalității sau a altor forme de calitate a informațiilor puse la dispoziție pe www.testcauciucuri.com. Delticom AG oferă aceste informații utilizatorilor numai sub formă de orientare.. Delticom AG nu își asumă nicio formă de garanție pentru faptul că utilizatorul este într-adevăr deținătorul drepturilor de autor ale conținutului înregistrat.

(2) Suplimentar, Delticom AG nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținuturile redate pe www.testcauciucuri.com, cu privire la lipsa virușilor sau a altor caracteristici ce pot avea un efect negativ sau distructiv. Utilizatorul este responsabil pentru protejarea sistemelor sale de procesare a datelor în acest sens.

(3) Delticom AG își asumă răspunderea pentru cererile contractuale sau extra-contractuale numai pentru daunele cauzate premeditat sau prin neglijență gravă, precum și pentru daunele cauzate de încălcările ușor neglijente a acelor obligații, care fac posibilă existența contractului cu respectivul utilizator și pe care partea contractantă trebuie să se bazeze (obligații cardinale). În ultimul caz, responsabilitatea este limitată la daunele contractuale tipice, previzibile la încheierea contractului. Limitările anterioare ale responsabilității nu sunt valabile la afectarea vieții, integrității corporale și sănătății, în domeniul de aplicare al legii de responsabilitate față de produs, precum și în cazul asumării unor garanții explicite.

§ 11 Punerea la dispoziție a paginii de internet

 (1) Delticom AG nu garantează posibilitatea de utilizare, respectiv accesibilitatea permanentă a ofertelor de pe www.testcauciucuri.com, și nu își asumă nicio garanție sau răspundere pentru amânările, întreruperile și nefuncționarea din motive tehnice.

(2) Delticom AG își rezervă dreptul de a efectua modificări, completări sau ștergeri ale informațiilor puse la dispoziție, precum și să blocheze www.testcauciucuri.com complet sau parțial, să modifice, completeze, șterge sau să publice temporar sau parțial conținuturi.

(3) Orice încercare de a genera o disfuncționalitate a www.testcauciucuri.com este interzisă, de ex. prin tentativa de eludare a funcțiilor de securitate la sistemele de calculatoare, servere, routere sau alte aparate conectate la internet, de efectuare a unor modificări, de accesare neautorizată a acestora sau de a perturba într-un alt mod funcționarea acestor sisteme/aparate.

(4) Delticom nu răspunde pentru pierderile de date

§ 12. Dreptul aplicabil, jurisdicția și alte aspecte

(1) Delticom poate transmite utilizatorilor declarații pe e-mail, fax sau prin scrisori, în măsura în care în TCC nu există alte specificații. Suplimentar, Delticom poate transmite comunicări utilizatorului prin căsuța poștală privată www.testcauciucuri.com aparținând utilizatorului înregistrat.

(2) Jurisdicția este cea a sediului Delticom AG, Hanovra.

(3) Este aplicabilă legislația germană, cu excluderea dreptului internațional privat și a dreptului comercial ONU.

 

§ 13 Clauza salvatoare

În cazul în care o prevedere a acestui acord își pierde total sau parțial valabilitatea sau dacă își pierde ulterior valabilitatea, restul prevederilor nu sunt afectate de aceasta. În locul prevederii devenite neaplicabile sunt valabile prescripțiile legale.