Declarație privind protecția datelor

I. Generalități

1. Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

În continuare vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal ca urmare a utilizării paginii noastre web. Datele cu caracter personal includ toate datele care se referă la dumneavoastră personal, de ex., numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului.

Responsabil(ă) în sensul art. 4 alin. 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) este compania Delicios AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hanovra, Germania, telefon: 49(0)511-87989280, e-mail: testcauciucuri@delti.com, pagină web: www.testcauciucuri.com (numită în continuare „Entitate responsabilă”, a se vedea și Rubrica redacțională). Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa datenschutz@delti.com sau la adresa noastră poștală menționând „responsabilul cu protecția datelor”.

Utilizarea funcțiilor paginii noastre web este, practic, posibilă fără prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru a vizualiza datele administrative (cu caracter personal) pe care ni le-ați transmis vă rugăm să consultați secțiunile corespunzătoare de mai jos. În cazul în care apelăm la furnizori de servicii mandatați pentru funcțiile individuale ale ofertei noastre sau dacă doriți să utilizați datele dvs. în scopuri publicitare, vă informă. în detaliu mai jos cu privire la respectivele proceduri. În continuare menționăm și criteriile stabilite pentru durata păstrării acestora.

2. Obiectivele și temeiurile juridice ale prelucrării

Dacă nu se specifică sau nu se concretizează altfel, scopul activităților noastre de prelucrare a datelor este urmărirea propriilor obiective comerciale.

Utilizăm diferite temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor.

 • Dacă ne acordați consimțământul pentru anumite proceduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, art. 6 I lit. din RGPD reprezintă temeiul juridic (numit în continuare „consimțământ”).
 • Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru inițierea sau executarea unui contract ale cărui (potențiale) părți contractante includ persoana vizată, de exemplu, dacă vă înregistrați pentru acest serviciu (platforma de evaluare) și prelucrarea datelor este necesară pentru furnizarea serviciului, art. 6 I lit. b RGPD reprezintă temeiul juridic (numit în continuare „îndeplinirea contractului”).
 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale de arhivare, temeiul juridic îl reprezintă art. 6 I lit. c RGPD.
 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale oricărei alte persoane fizice, de exemplu, dacă în timpul vizitei la unul dintre depozitele noastre, o persoană a fost rănită și datele sale trebuiau să fie transmise unui medic și/sau spital, temeiul juridic îl reprezintă art. 6 I lit. d RGPD.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi permisă, conform art. 6 l lit. f, de legislația privind protecția datelor în cazul în care prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor legitime ale societății noastre sau ale unei părți terțe, cu condiția să nu prevaleze interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză (numite în continuare „interes legitim”). Considerăm că desfășurarea activităților noastre comerciale pentru a proteja locurile de muncă ale angajaților și bunăstarea acționarilor noștri reprezintă interesul nostru legitim de bază. Acest lucru coincide, de asemenea, cu interesele legitime ale companiilor descrise în mod expres de autoritatea legislativă europeană. Astfel, se poate considera interes legitim faptul că persoana vizată și societatea se află într-un raport tipic cu clienți (considerentul 47 teza 2 din RGPD) sau dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.
 • Dacă fără a deține un consimțământ în acest sens, trimitem articole publicitare prin e-mail utilizatorilor înregistrați care ne-au furnizat adresa de e-mail când au achiziționat produse similare și la colectarea datelor am indicat această posibilitate de utilizare și dreptul de a revoca în orice moment utilizarea acestor date, fără a implica alte costuri decât costurile de transmitere conform tarifelor de bază, facem apel la art. 7, alin. 3 din Legea împotriva concurenței neloiale.

3. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul la informare,
 • Dreptul la corectare sau ștergere,
 • Dreptul la limitarea prelucrării,
 • Dreptul la revocarea prelucrării,
 • Dreptul la transferul datelor.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți contestație în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la o autoritate de supraveghere a protecției datelor. Drepturile dumneavoastră sunt reglementate în cap. 3 din RGPD. Autoritatea competentă pentru protecția datelor este responsabilul pentru protecția datelor din Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hanovra, https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Contestarea sau revocarea prelucrării datelor dvs.

Dacă v-ați exprimat acordul privind prelucrarea datelor dvs., îl puteți revoca în orice moment. Această revocare va afecta admisibilitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal după ce ne-ați comunicat acest fapt.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe evaluarea comparativă a intereselor, puteți revoca prelucrarea datelor. Acest principiu se aplică în special dacă prelucrarea nu este necesară pentru executarea unui contract cu dvs., aspect prezentat în următoarea descriere a funcțiilor. În cazul exercitării dreptului de revocare, vă rugăm să explicați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în modul în care am făcut acest lucru. În cazul obiecției dvs. justificate, vom examina situația și fie vom întrerupe, resp. adapta, prelucrarea datelor, fie vă vom prezenta motivele noastre legitime pe baza cărora vom continua prelucrarea.

Desigur, puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de publicitate și de analiză a datelor. Despre dorința dvs. de a nu mai primi anunțuri publicitare ne puteți informa folosind datele de contact de la punctul 1.

5. Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal

Informațiile despre clienții noștri sunt importante pentru noi și ne ajută să optimizăm corect oferta noastră. Transmitem informațiile pe care le-am primit în următoarele situații exclusiv la terți:

Companii asociate: Delticom transmite date cu caracter personal (și date de utilizator) companiilor asociate și altor filiale în scopul derulării contractului.
Aceste companii respectă declarația de protecție a datelor sau directivele prin care oferă cel puțin același grad de protecție ca și prezenta declarație.

Prestatori de servicii: Anumite activități sunt externalizate către alte firme și persoane individuale. De exemplu, livrarea pachetelor, expedierea scrisorilor sau e-mail-urilor, desfășurarea plăților (carte de credit, debitare și achiziții cu factură), întreținerea listelor de clienți, analiza băncilor noastre de date, măsuri de publicitate, precum și service clienți. Acești prestatori de servicii au acces la informații personale, de care au nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Însă le este interzis să le folosească în alte scopuri. În afară de aceasta sunt obligați să trateze informațiile conform acestei declarații de protecție a datelor precum și a legislației relevante privind protecția datelor.

Furnizori de servicii din afara UE/Spațiului Economic European: Nu putem exclude faptul că subcontractanții noștri folosesc alți furnizori de servicii în terțe țări. Obligăm toți furnizorii de servicii conform art. 28 alin. 4 RGPD să respecte garanțiile adecvate și rezonabile în sensul art. 44 ș.u. RGPD (transmiterea în terțe state).

Ocazional aveți posibilitatea să participați la un chestionar și să ne permiteți să transmitem datele dvs. terților pentru acțiuni de marketing. Numai dacă ne confirmați activ această opțiune, transmitem datele partenerilor de cooperare sau vă trimitem oferte în numele altor firme. Dacă este cazul, respectiva firmă nu va avea acces la numele dvs. și nici la adresă sau la alte informații de identificare. Acest chestionar și permisiunea de transmitere a datelor în scopuri de marketing către terți sunt separate. Aceasta înseamnă că puteți completa chestionarul de marketing, fără a ne permite să transmitem datele dvs., respectiv invers dacă, doriți astfel. Temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. a RGPD („consimțământul”).

Protecția Delticom și terților: Facem cunoscute conturile de clienți și datele personale dacă suntem obligați din punct de vedere legal sau dacă acest fapt este necesar pentru respectarea condițiilor noastre generale sau altor acorduri sau pentru a proteja drepturile noastre, precum și cele ale clienților și părților terțe Acest lucru se referă la un schimb de date cu firme specializate în minimalizarea numărului infracțiunilor comise prin abuz și al fraudărilor cărților de credit. Precizăm explicit că această relație nu implică o transmitere a datelor, care ar fi în contradictoriu cu acestă declarație de protecție a datelor, în scopuri economice către firme.

Transmiterea voluntară a datelor: După efectuarea cu succes a evaluării aveți posibilitatea să participați la un chestionar de marketing, pentru a îmbunătății service-ul nostru pentru dvs.
Exemplu: expediere buletin informativ pentru firmele cooperatoare. Temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. a RGPD („consimțământul”).

6. Criterii pentru salvarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal conform temeiurilor juridice menționate în această declarație și salvăm datele cu caracter personal. În cazul în care datele nu mai sunt necesare în mod obișnuit pentru derularea unui contract sau pentru îndeplinirea contractului, acestea vor fi șterse în conformitate cu perioada de păstrare legală. De exemplu, obligațiile de păstrare conform dispozițiilor fiscale sau de drept comercial sunt de 6 sau 10 ani, în conformitate cu art. 257 din Codul Comercial sau art. 147 din Codul fiscal.

Datele cu caracter personal care sunt colectate și afișate ca parte a unui raport de testare sunt și rămân salvate până când le ștergeți, revocați utilizarea datelor sau oprim serviciul. Dacă rapoartele de testare fac obiectul unui litigiu în justiție (de exemplu, o reclamație, încălcarea legii concurenței sau a drepturilor de proprietate industrială, sunt relevante sub aspect penal), înregistrările și celelalte date ale dumneavoastră vor fi păstrate în timpul litigiului și, în conformitate cu perioadele de prescripție legale, timp de încă trei ani de la începutul anului următor. Temeiul juridic în acest sens îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f RGPD („interes legitim”).

Dacă răspundem la alte întrebări fără o relație contractuală în curs, stocăm acest comunicat timp de trei ani, în conformitate cu perioadele de prescripție legale, dacă nu trebuie respectate perioadele de salvare de drept comercial și fiscal menționate mai sus. Stocarea timp de trei ani are loc în interesul nostru legitim în cazul oricărei apărări în justiție împotriva creanțelor afirmate pe baza informațiilor noastre. Temeiul juridic în acest sens îl reprezintă art. 6 l lit. f RGPD („interes legitim”) 

7. Buletin informativ

Vă oferim posibilitatea de a vă abona gratuit la buletinul nostru informativ, de ex., la adresa https://www.testcauciucuri.com/web/pages/newsletter. Trimitem buletinul informativ numai dacă ne-ați acordat consimțământul în acest sens sau dacă avem o permisiune legală.

Pentru a preveni cazul în care o persoană neautorizată introduce adrese de e-mail străine pentru distribuitorul buletinului nostru informativ, noi utilizăm așa-numita procedură Double-Opt-In. Anexat veți primi un e-mail de confirmare după înregistrarea cu succes. Procesul de înregistrare este salvat pentru a îndeplini obligațiile noastre legale de furnizare de dovezi.

Dacă nu doriți să primiți buletinul informativ ne puteți solicita în orice moment anularea trimiterii acestuia la adresa https://www.testcauciucuri.com/web/pages/newsletter, de ex., prin formularul de contact sau trimiteți-ne un e-mail la adresa testcauciucuri@delti.com. În viitor veți putea seta acest lucru foarte simplu din contul dvs. de utilizator, „Contul meu”.

Temeiul juridic al prelucrării datelor în cazul unui consimțământ îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD. Dacă nu a fost exprimat niciun consimțământ, temeiul juridic îl reprezintă art. 7 alin 3 din Legea împotriva concurenței neloiale.

8. Modificarea declarației privind protecția datelor

Din motive legale și/sau organizatorice, în viitor, chiar într-un interval scurt, pot fi necesare modificări, resp. adaptări ale declarației noastre privind protecția datelor. Vă rugăm să respectați versiunea actuală a declarației noastre privind protecția datelor.

II. Prelucrarea datelor în cazul anumitor tipuri de utilizări

1. Colectarea datelor cu caracter personal în timpul vizitării paginii noastre web

În cazul utilizării pur informative a paginii web, adică dacă nu vă înregistrați sau ne furnizați în alt mod informații, colectăm numai datele cu caracter personal pe care browserul dvs. le transmite către serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați pagina noastră web, colectăm următoarele informații care sunt, din punct de vedere tehnic, necesare pentru a vă afișa pagina noastră web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea:

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Conținutul solicitării (partea concretă)
 • Starea accesului/cod de stare HTTP
 • Cantitatea de date transmise
 • Pagina web de pe care este trimisă solicitarea
 • Browser-ul
 • Sistemul de operare și versiunea acestuia
 • Limba și versiunea software a browser-ului.

În plus față de datele menționate anterior, cookie-urile sunt stocate pe computerul dvs. atunci când utilizați pagina noastră web. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe hard discul dumneavoastră atribuit browserului pe care îl utilizați și prin care organismul care stabilește cookie-urile (aici, noi) primește anumite informații. Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruși pe computerul dumneavoastră. Acestea servesc pentru a face oferta de internet mai prietenoasă și mai eficientă. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD („interes legitim”).

2. Contactarea

În momentul în care ne contactați prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele pe care le furnizați (adresa dumneavoastră de e-mail, dacă este cazul numele dvs. și numărul de telefon) sunt salvate de către noi pentru a vă răspunde la întrebări. Ștergem datele care apar în acest context după ce salvarea lor nu mai este necesară sau limităm prelucrarea dacă există cerințe legale de păstrare.

Dacă sunteți un utilizator înregistrat la noi și aveți întrebări sau plângeri privind serviciul nostru (platforma de evaluare), temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD („îndeplinirea contractului”). Dacă nu sunteți clientul nostru, temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD („interes legitim”).

3. Alte funcții și oferte ale paginii noastre web

Pe lângă utilizarea pur informativă a paginii noastre web, vă oferim diverse servicii pe care le puteți utiliza dacă sunteți interesat(ă). Pentru a face acest lucru va trebui, în general, să furnizați alte date cu caracter personal pe care le utilizăm pentru furnizarea serviciului și pentru care se aplică principiile de prelucrare a datelor menționate mai sus.

În parte, utilizăm furnizori externi de servicii pentru a prelucra datele dvs. Aceștia sunt selectați cu atenție și mandatați de către noi și au obligația respectării instrucțiunilor noastre.

În plus, putem transmite datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, dacă participările la acțiuni, concursurile, încheierile de contracte sau serviciile similare sunt oferite de către noi în parteneriat cu terțe părți. Informații detaliate în acest sens primiți la precizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în descrierea ofertei.

În cazul în care furnizorii de servicii sau partenerii noștri își au sediul într-o țară din afara Spațiului Economic European (SEE), vă informăm despre consecințele acestei circumstanțe în descrierea ofertei.

4. Utilizarea cookie-urilor

Această pagină web utilizează următoarele tipuri de cookie-uri, ale căror domenii de aplicabilitate și mod de funcționare sunt explicate mai jos.

Cookie-urile temporare sunt șterse automat când închideți browserul. Din acestea fac partea în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care diferite solicitări din browserul dvs. pot fi atribuite sesiunii comune. Astfel, computerul dvs. va putea fi recunoscut atunci când reveniți pe pagina noastră web. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browserul.

Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de cookie. Puteți șterge oricând cookie-urile din setările browserului dvs.

Puteți configura setarea browserului dvs. conform dorințelor dvs. și, de ex., puteți refuza acceptarea cookie-urilor terță parte sau a tuturor cookie-urilor. Vă informăm că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestei pagini web.

În plus, folosim cookie-uri pentru a vă identifica pentru vizitele de urmărire dacă aveți un cont la noi sau pentru a evalua eficacitatea activităților de marketing, cum ar fi dacă ajungeți la noi prin intermediul unei pagini web de la un anumit partener sau printr-un anunț publicitar special. Aceste cookie-uri sunt salvate timp de până la 30 de zile.

Cookie-urile Flash utilizate nu sunt detectate de browserul dvs., ci de Flash-Plug-in-ul dvs. Mai mult, folosim HTML5 storage objects, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final. Aceste obiecte stochează datele necesare, indiferent de browserul dvs., și nu au o dată de expirare automată. Dacă nu doriți prelucrarea cookie-urilor Flash, trebuie să instalați un Add-On corespunzător, de ex., pentru Mozilla Firefox poate fi descărcat de la adresa https://addons.mozilla.org/de/firefox/ sau pentru Google Chrome la https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Puteți evita utilizarea HTML5 storage objects setând browserul dvs. în modul privat. În plus, vă recomandăm ștergerea manuală, periodică, a cookie-urilor dvs. și a istoricului browserului.

5. Utilizarea conturilor de utilizator pentru testarea anvelopelor (gestionarea rapoartelor dvs. de testare)

Puteți crea în mod voluntar un cont de utilizator. Pe lângă alte funcții, acest lucru vă permite să modificați rapoartele de testare, să adăugați datele dvs. de contact la raportul de testare sau să ștergeți rapoartele de testare în mod independent. De asemenea, puteți salva interacțiunea cu Delticom.

Dacă doriți să vă înregistrați pentru un cont de utilizator, vom colecta un nume de utilizator, adresa dvs. de e-mail, numele dvs. de familie, o parolă la alegere și standardele noastre de securitate, codul dvs. poștal și țara în care locuiți. Ecranul de autentificare are setarea implicită că nu vor fi publicate alte date personale atunci când se publică un raport de testare.

Ultimele dvs. date de conectare, conținând data, ziua și ora sunt afișate și rămân salvate până când le ștergeți, revocați utilizarea datelor sau oprim serviciul.

La crearea unui cont din meniul „Contul meu” sunt salvate cu drept de revocare datele indicate de către dvs. Toate celelalte date, incl. ale contului dvs. de utilizator, le puteți șterge din meniul pentru clienți. Temeiul juridic pentru utilizare îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD („interes legitim”).

De asemenea, putem prelucra datele pe care le furnizați pentru a vă informa despre alte produse interesante din gama noastră sau pentru a vă trimite un e-mail cu informații tehnice.

III. Cookie-uri/analiză web/publicitate online bazată pe utilizatori

1. Utilizarea Google Analytics

Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, fișiere-text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestei pagini web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi comprimată în prealabil de către Google pentru statele membre ale Uniunii Europene sau alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și comprimată acolo. În numele operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a compila rapoarte privind activitatea paginii și pentru a furniza operatorului paginii web alte servicii legate de utilizarea acesteia și a rețelei de internet.

Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google.

Puteți împiedica instalarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră; vă atragem însă atenția asupra faptului că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza integral toate funcțiile acestei pagini web. De asemenea, puteți împiedica înregistrarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a paginii web (inclusiv a adresei dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Această pagină web utilizează Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()“. Astfel sunt prelucrate în continuare adrese IP în formă scurtată, putând fi excluse trimiterile la o anumită persoană. În cazul în care datele colectate despre dvs. conțin referințe personale, acestea vor fi excluse imediat, iar datele personale vor fi șterse imediat.

Noi utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza utilizarea paginii noastre web și pentru a o putea îmbunătăți periodic. Cu ajutorul statisticilor putem îmbunătăți oferta noastră și o putem face mai interesantă pentru dvs. ca utilizator. În cazurile excepționale în care informațiile cu caracter personal sunt transmise în SUA, Google s-a supus Scutului de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD.

Informațiile furnizorului terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiții de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prezentare de ansamblu a dispozițiilor privind protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și a declarației privind protecția datelor: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Această pagină web utilizează Google Analytics și pentru analiza fluxurilor de vizitatori, care se realizează prin intermediul unui ID de utilizator. În contul dvs. de client, din meniul „Datele mele”, „date cu caracter personal” analiza

Această pagină web utilizează Google Analytics și pentru analiza fluxurilor de vizitatori, care se realizează prin intermediul unui ID de utilizator. În contul dvs. de client, din meniul „Datele mele”, „date cu caracter personal”, puteți dezactiva analiza utilizării dvs.

2. Google Tag Manager

Utilizăm GTM al Google Inc. („Google“). Acest lucru permite ca etichetele paginilor web să fie gestionate printr-o interfață. GTM implementează în acest scop tag-uri. Nu sunt utilizate cookie-uri sau colectate date cu caracter personal, dar GTM declanșează etichete suplimentare, care, la rândul lor, pot colecta date. GTM nu are acces la aceste date. Dacă este realizată dezactivarea la nivelul respectivului domeniu sau nivel de cookie-uri, acesta rămâne valabil pentru toate etichetele de urmărire, în măsura în care sunt implementate cu GTM. Temeiul juridic îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit f RGPD (nteres legitim), pentru a face serviciul nostru cât mai ușor de utilizat.

Informațiile furnizorului terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Google se supune Scutului de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD.

Prezentare generală a protecției datelor: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Această pagină web utilizează serviciul de analiză web Adobe Analytics (Omniture), pentru a analiza utilizarea paginii noastre web și pentru a o putea îmbunătăți periodic. Cu ajutorul statisticilor putem îmbunătăți oferta noastră și o putem face mai interesantă pentru dvs. ca utilizator. În cazurile excepționale în care informațiile cu caracter personal sunt transmise în SUA, Adobe s-a supus Scutului de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul juridic pentru utilizarea Adobe Analytics îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. Este în interesul nostru legitim să ne îmbunătățim serviciile printr-o analiză a utilizatorilor.

Pentru această evaluare (pentru detalii, a se vedea mai sus la pct. 4) pe computerul dvs. sunt salvate cookie-uri. Informațiile astfel colectate sunt salvate pe servere, chiar și în SUA. Dacă preveniți salvarea cookie-urilor, vă informăm că apoi nu veți putea utiliza toate funcțiile acestei pagini web. Prevenirea salvării cookie-urilor este posibilă prin setarea în browser-ul dvs. sau făcând clic pe butoanele „Deconectare” de la http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Această pagină web utilizează Adobe Analytics (Omniture) cu setările „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ și „Obfuscate IP-Removed“, prin care adresa dvs. IP este scurtată cu ultimul octet și înlocuită de o adresă IP generică, adică una care nu poate fi atribuită unei anumite persoane. În acest fel, trebuie exclusă posibilitatea trimiterii la o anumită persoană.

Informațiile furnizorului terț: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irlanda, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda; privacy@adobe.com; indicații privind protecția datelor: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4. Optimizely

Utilizăm serviciul de analiză web „Optimizely” al companiei Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, SUA, pentru a îmbunătăți și a dezvolta ofertele noastre web. Pentru aceasta, testăm pagini individuale - de exemplu, pentru a găsi destinația de plasare optimă a conținutului și a colecta date statistice. Nu sunt colectate date cu caracter personal. Informațiile despre comportamentul dvs. ca utilizator al acestei pagini web sunt transmise la Optimizely în SUA și stocate pe serverele lor. Temeiul juridic pentru utilizarea plug-in-urilor îl reprezintă art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD („interes legitim”). Este în interesul nostru legitim să ne îmbunătățim serviciile printr-o analiză a utilizatorilor.

Informații privind protecția datelor la Optimizely găsiți la adresa: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely se supune Scutului de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/list Puteți dezactiva Optimizely conform instrucțiunilor din link-ul de aici: https://www.optimizely.com/opt_out.